Baca fanatlar?

Gemi Elettronica, bir çok ülkeye ihracat yapan bir ?talyan ?irketidir. ?irket, ?ömine, soba veya mangalda olu?an duman?n etkili bir ?ekilde uzakla?t?r?lmas?n? sa?layan çözümler sunmaktad?r. Odun yak?lmas?yla olu?an duman?n yay?lmas? çok rahats?z edici ve potansiyel olarak tehlikelidir. Gemi ?ömine fanlar?, duman?n d??ar?ya at?lmas?n? ve iç mekanda da??lmas?n? engellemekte ve kötü koku olu?umunu önlemektedir. Böylece ?ömineniz veya soban?z do?ru çal??acakt?r.

Baca Egzoz Fan

Gemi ?ömine fanlar?, d??ar?ya kurulan duman bacas? sayesinde duman?n etkili bir ?ekilde uzakla?t?r?lmas?n? sa?lar. Bu fanlar, duman?n yay?lmas?yla ortaya ç?kan rahats?z edici kokuyu ortadan kald?r?r ve ortam?n temiz ve sa?l?kl? kalmas?n? sa?lar.

Elektrikli Baca Fan

Gemi ?ömine fanlar?, elektrikle çal???r ve kullan?m? oldukça kolayd?r. Duman?n yakaland??? bacan?n üst k?sm?na monte edilerek duman?n d??ar?ya at?lmas?n? sa?lar. Elektrikli çal??mas? sayesinde, herhangi bir yak?t tüketimi veya at?k olu?turmaz.

Tod Ventilyatoru

Gemi ?ömine fanlar?, bacalar?n duman?n d??ar?ya at?lmas? s?ras?nda olu?an hava ak?m?n? kontrol alt?nda tutar. Böylece, duman?n d??ar?ya at?lmas? daha etkili ve h?zl? olur. Flue fanlar, duman?n yay?lmas?n? önler ve iç mekanda temiz havan?n korunmas?n? sa?lar.

?deal çözüm olan Gemi ?ömine fanlar?, kullan?m? kolay, verimli ve güvenlidir. Do?ru ?ekilde kuruldu?unda, ?ömineniz veya soban?zdan kaynaklanan duman ve kokuyu tamamen ortadan kald?r?r. ?ç mekanda temiz hava sa?layarak, sa?l?kl? bir ortam olu?turur. Üstelik, üretildi?i ?talya'da %100 yerel üretimdir.

?ömine fanlar?, her türlü ?ömine, soba ve mangal için uygundur. Bu sayede, istedi?iniz atmosferi yaratmak ve odun yakman?n keyfini ç?karmak daha kolayd?r. Gemi ?ömine fanlar?, ?talyan kalitesi ve teknolojisiyle sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Do?ru ve etkili bir ?ömine deneyimi için, Gemi ?ömine fanlar?ndan tercih edin.

Read more »

13 məhsul var.

Grid
Grid-2
List
List-2
Catelog
299,00 €497,80 €Normal qiymət-39,94% offPrix payé HT
299,00 €497,80 €Normal qiymət-39,94% offPrix payé HT
Baca Ventilyatoru moello bazası Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru moello bazası Gemi
  • -39,94%
  Əsas model baca elektirk süpürgəsi, bacalardan, sobalardan, barbekülərdən, peçlərdən və daha çoxundan tüstünü çıxaran bir tüstü çıxarıcıdır. Elektrikli tüstü çıxarıcı və ya baca süpürgəsi adlanan bu baca içindəki qarışığı mükəmməl edəcək 6 pilləli tənzimləyici ilə təchiz edilmişdir .... 300°-dək davamlıdır. 3 il...
  299,00 €497,80 €Normal qiymət-39,94% offPrix payé HT
  Baca Ventilyatoru moello bazası Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru moello bazası Gemi
   • -39,94%
   Əsas model baca elektirk süpürgəsi, bacalardan, sobalardan, barbekülərdən, peçlərdən və daha çoxundan tüstünü çıxaran bir tüstü çıxarıcıdır. Elektrikli tüstü çıxarıcı və ya baca süpürgəsi adlanan bu baca içindəki qarışığı mükəmməl edəcək 6 pilləli tənzimləyici ilə təchiz edilmişdir .... 300°-dək davamlıdır. 3 il...
   299,00 €497,80 €Normal qiymət-39,94% offPrix payé HT
   399,00 €717,80 €Normal qiymət-44,41% offPrix payé HT
   399,00 €717,80 €Normal qiymət-44,41% offPrix payé HT
   Baca Ventilyatoru peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru peşəkar model Gemi
    • -44,41%
    Professional model baca elektrik süpürgəsi, ocağınızdan, qranul sobanızdan, restoran sobanızdan və ya pizzacınızdan çıxan tüstü problemini həll etmək üçün ideal bir həll olan elektrik tüstü çıxarıcıdır. Baca elektrik süpürgəsi və ya baca çəkicisi olaraq da bilinən baca atəşinə tab gətirə bilər, baca layihənizi mükəmməl edir ... 700 ° -ə...
    399,00 €717,80 €Normal qiymət-44,41% offPrix payé HT
    Baca Ventilyatoru peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru peşəkar model Gemi
     • -44,41%
     Professional model baca elektrik süpürgəsi, ocağınızdan, qranul sobanızdan, restoran sobanızdan və ya pizzacınızdan çıxan tüstü problemini həll etmək üçün ideal bir həll olan elektrik tüstü çıxarıcıdır. Baca elektrik süpürgəsi və ya baca çəkicisi olaraq da bilinən baca atəşinə tab gətirə bilər, baca layihənizi mükəmməl edir ... 700 ° -ə...
     399,00 €717,80 €Normal qiymət-44,41% offPrix payé HT
     449,00 €798,00 €Normal qiymət-43,73% offPrix payé HT
     449,00 €798,00 €Normal qiymət-43,73% offPrix payé HT
     Baca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi
      • -43,73%
      Tüstü borusunun peşəkar vakuumlu tüstü sorucu qurğusu hətta ən yüksək temperaturu 700 dərəcə olan tüstü borusu yanğınlarına tab gətirir. Bu cihazla birlikdə təchiz edilən 6 sürətli idarəetmə bloku sayəsində, hətta tüstü borusu nahamar olduqda belə, mükəmməl hava sorma qabiliyyəti tənzimləmə yolu ilə əldə edilə bilər. 700°-yə qədər...
      449,00 €798,00 €Normal qiymət-43,73% offPrix payé HT
      Baca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi
       • -43,73%
       Tüstü borusunun peşəkar vakuumlu tüstü sorucu qurğusu hətta ən yüksək temperaturu 700 dərəcə olan tüstü borusu yanğınlarına tab gətirir. Bu cihazla birlikdə təchiz edilən 6 sürətli idarəetmə bloku sayəsində, hətta tüstü borusu nahamar olduqda belə, mükəmməl hava sorma qabiliyyəti tənzimləmə yolu ilə əldə edilə bilər. 700°-yə qədər...
       449,00 €798,00 €Normal qiymət-43,73% offPrix payé HT
       499,00 €898,00 €Normal qiymət-44,43% offPrix payé HT
       Baca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi
       499,00 €898,00 €Normal qiymət-44,43% offPrix payé HT
       Baca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi
        • -44,43%
        Səciyyəvi mis tüstü borusu aspiratoru peşəkar tüstü aspiratoru olmaqla, xarici tüstü borusu üzərində quraşdırılır və sizin tüstü borunuzun havanı çəkmə qabiliyyətini artırmağa xidmət edir. Bu, texniki xarakteristikalar (AISI 304 SORTLU PASLANMAZ POLADDAN düzəldilmiş hissələrə malik olan yeganə aspirator) və estetika (xalis misdən düzəldilmiş hissələr) baxımından Gemi...
        499,00 €898,00 €Normal qiymət-44,43% offPrix payé HT
        Baca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru misdə peşəkar model Gemi
         • -44,43%
         Səciyyəvi mis tüstü borusu aspiratoru peşəkar tüstü aspiratoru olmaqla, xarici tüstü borusu üzərində quraşdırılır və sizin tüstü borunuzun havanı çəkmə qabiliyyətini artırmağa xidmət edir. Bu, texniki xarakteristikalar (AISI 304 SORTLU PASLANMAZ POLADDAN düzəldilmiş hissələrə malik olan yeganə aspirator) və estetika (xalis misdən düzəldilmiş hissələr) baxımından Gemi...
         499,00 €898,00 €Normal qiymət-44,43% offPrix payé HT
         319,00 €537,80 €Normal qiymət-40,68% offPrix payé HT
         Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün əsas model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün əsas model Gemi
         319,00 €537,80 €Normal qiymət-40,68% offPrix payé HT
         Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün əsas model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün əsas model Gemi
          • -40,68%
          Tüstü borusunun vakuumlu hava soran qurğusunun əsas modeli tüstü soran qurğudur və o, tüstü borularından, sobalardan, manqallardan, kürələrdən və s. tüstünü kənar edir. Həmçinin elektrik tüstü soran qurğu və ya boru təmizləyici qurğu adlandırılan bu avadanlıq 6 sürətli tənzimləyici ilə təchiz olunub və bu tənzimləyici sizin tüstü borunuzun hava sorma...
          319,00 €537,80 €Normal qiymət-40,68% offPrix payé HT
          Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün əsas model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün əsas model Gemi
           • -40,68%
           Tüstü borusunun vakuumlu hava soran qurğusunun əsas modeli tüstü soran qurğudur və o, tüstü borularından, sobalardan, manqallardan, kürələrdən və s. tüstünü kənar edir. Həmçinin elektrik tüstü soran qurğu və ya boru təmizləyici qurğu adlandırılan bu avadanlıq 6 sürətli tənzimləyici ilə təchiz olunub və bu tənzimləyici sizin tüstü borunuzun hava sorma...
           319,00 €537,80 €Normal qiymət-40,68% offPrix payé HT
           419,00 €757,80 €Normal qiymət-44,71% offPrix payé HT
           Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün peşəkar model Gemi
           419,00 €757,80 €Normal qiymət-44,71% offPrix payé HT
           Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün peşəkar model Gemi
            • -44,71%
            Tüstü borusunun peşəkar səciyyəvi vakuumlu tüstü soran qurğusu elektrik tüstü soran qurğu olmaqla, sizin kaminin, dənəvər yanacaqla işləyən sobanızın, restoran duxovkasının və ya pitsa kürəsinin tüstüləməsi problemini həll etmək üçün mükəmməl həll variantıdır. Həmçinin tüstü borusunun vakuumlu tüstü soran qurğusu və ya tüstü borusunun havasoran qurğusu adı ilə...
            419,00 €757,80 €Normal qiymət-44,71% offPrix payé HT
            Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün peşəkar model Gemi
             • -44,71%
             Tüstü borusunun peşəkar səciyyəvi vakuumlu tüstü soran qurğusu elektrik tüstü soran qurğu olmaqla, sizin kaminin, dənəvər yanacaqla işləyən sobanızın, restoran duxovkasının və ya pitsa kürəsinin tüstüləməsi problemini həll etmək üçün mükəmməl həll variantıdır. Həmçinin tüstü borusunun vakuumlu tüstü soran qurğusu və ya tüstü borusunun havasoran qurğusu adı ilə...
             419,00 €757,80 €Normal qiymət-44,71% offPrix payé HT
             501,80 €918,00 €Normal qiymət-45,34% offPrix payé HT
             Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi
             501,80 €918,00 €Normal qiymət-45,34% offPrix payé HT
             Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi
              • -45,34%
              Professional baca aspiratoru 700 dərəcəyə qədər baca yanğınlarına belə davamlıdır. Cihazla təchiz edilmiş 6 pilləli idarəetmə vahidi sayəsində, hətta baca düzensiz olsa belə mükəmməl bir çəkilmə tənzimlənə bilər. 700 ° -ə qədər davamlıdır. 8 illik zəmanət 3800 m³/saata qədər (6 pilləli idarəetmə qurğusu ilə təchiz...
              501,80 €918,00 €Normal qiymət-45,34% offPrix payé HT
              Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi
               • -45,34%
               Professional baca aspiratoru 700 dərəcəyə qədər baca yanğınlarına belə davamlıdır. Cihazla təchiz edilmiş 6 pilləli idarəetmə vahidi sayəsində, hətta baca düzensiz olsa belə mükəmməl bir çəkilmə tənzimlənə bilər. 700 ° -ə qədər davamlıdır. 8 illik zəmanət 3800 m³/saata qədər (6 pilləli idarəetmə qurğusu ilə təchiz...
               501,80 €918,00 €Normal qiymət-45,34% offPrix payé HT
               551,50 €1.018,00 €Normal qiymət-45,83% offPrix payé HT
               Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi
               551,50 €1.018,00 €Normal qiymət-45,83% offPrix payé HT
               Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi
                • -45,83%
                Misdən düzəldilmiş səciyyəvi tüstü borusu çətiri peşəkar tüstü çətiri olmaqla, xarici tüstü borusunun üzərində quraşdırılır və sizin tüstü borunuzun hava sorma qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edir. Bu, texniki xarakteristikalar (yeganə çətirdir ki, onun hissələri AISI 304 sortlu PASLANMAZ POLADDAN düzəldilib) və estetika (bəzi hissələr xalis misdən düzəldilib)...
                551,50 €1.018,00 €Normal qiymət-45,83% offPrix payé HT
                Baca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi - Gemi MarketBaca Ventilyatoru yuvarlaq baca üçün misdə peşəkar model Gemi
                 • -45,83%
                 Misdən düzəldilmiş səciyyəvi tüstü borusu çətiri peşəkar tüstü çətiri olmaqla, xarici tüstü borusunun üzərində quraşdırılır və sizin tüstü borunuzun hava sorma qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edir. Bu, texniki xarakteristikalar (yeganə çətirdir ki, onun hissələri AISI 304 sortlu PASLANMAZ POLADDAN düzəldilib) və estetika (bəzi hissələr xalis misdən düzəldilib)...
                 551,50 €1.018,00 €Normal qiymət-45,83% offPrix payé HT
                 Odadavamlı gildəki bədii əl ilə işləyən tüstü başlığı 100% İtaliya Gemi Elettronica istehsalı - Gemi MarketOdadavamlı gildəki bədii əl ilə işləyən tüstü başlığı 100% İtaliya Gemi Elettronica istehsalı
                  -0,00 €
                  COMIGNOLO ARTISTICO IN ARGILLA REFRATTARIA PER CANNA FUMARIA artigianale 100 % Made in Italy Gemi Elettronica <span...
                  49,00 €Prix payé HT
                  Odadavamlı gildəki bədii əl ilə işləyən tüstü başlığı 100% İtaliya Gemi Elettronica istehsalı - Gemi MarketOdadavamlı gildəki bədii əl ilə işləyən tüstü başlığı 100% İtaliya Gemi Elettronica istehsalı
                   -0,00 €
                   COMIGNOLO ARTISTICO IN ARGILLA REFRATTARIA PER CANNA FUMARIA artigianale 100 % Made in Italy Gemi Elettronica <span...
                   49,00 €Prix payé HT
                   30,50 €Prix payé HT
                   Yüksək temperatura davamlı kabel - Gemi MarketYüksək temperatura davamlı kabel
                   30,50 €Prix payé HT
                   Yüksək temperatura davamlı kabel - Gemi MarketYüksək temperatura davamlı kabel
                    Yüksək temperatura davamlı kabel, 350 ° C-dən çox olan temperaturlara davamlı, çevik bir polad örtüklə örtülmüş xüsusi bir silikon kabeldir. Seçilə bilən kabel uzunluğu 5 metr, 10 metr, 15 metr, 20 metr, maksimum 30 metrə qədərdir. Məsələn: 5 metr almaq istəyirsinizsə, qutudan 5 metr seçin. 10 metr almaq istəyirsinizsə,...
                    30,50 €Prix payé HT
                    Yüksək temperatura davamlı kabel - Gemi MarketYüksək temperatura davamlı kabel
                     Yüksək temperatura davamlı kabel, 350 ° C-dən çox olan temperaturlara davamlı, çevik bir polad örtüklə örtülmüş xüsusi bir silikon kabeldir. Seçilə bilən kabel uzunluğu 5 metr, 10 metr, 15 metr, 20 metr, maksimum 30 metrə qədərdir. Məsələn: 5 metr almaq istəyirsinizsə, qutudan 5 metr seçin. 10 metr almaq istəyirsinizsə,...
                     30,50 €Prix payé HT
                     29,90 €99,67 €Normal qiymət-70% offPrix payé HT
                     ZƏMANƏT GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ Baca Ventilyatoru GEMI - Gemi Market
                     29,90 €99,67 €Normal qiymət-70% offPrix payé HT
                     ZƏMANƏT GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ Baca Ventilyatoru GEMI - Gemi Market
                      • -70%
                      Gemi " CARE PACK " zəmanət uzadılması Açılan menyudan 3 ilə 5 il arasında istədiyiniz illərin sayını seçə bilərsiniz.
                      29,90 €99,67 €Normal qiymət-70% offPrix payé HT
                      ZƏMANƏT GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ Baca Ventilyatoru GEMI - Gemi Market
                       • -70%
                       Gemi " CARE PACK " zəmanət uzadılması Açılan menyudan 3 ilə 5 il arasında istədiyiniz illərin sayını seçə bilərsiniz.
                       29,90 €99,67 €Normal qiymət-70% offPrix payé HT

                       Questions and Answers

                       Tüstü çıxaranların müxtəlif modelləri arasında fərq nədir?

                       Əsas model 2500 m³/saat sorma qabiliyyətinə malikdir, 3 il zəmanətlidir və 300 dərəcəyə qədər davam edə bilir. Professional model 700 dərəcəyə qədər davam edə bilər (buna görə də baca yanğını zamanı) və 3 metrdən az bir baca varsa tövsiyə olunur. O, həmçinin 6 illik zəmanətə malikdir və 3800 m³/saat emdirir. Polad model tamamilə Aisi 304 paslanmayan poladdan hazırlanmışdır, bu material korroziyaya və duzluluğa və buna görə də zamanla daha çox müqavimət göstərir. 3800m³/saat sorma gücünə və 700°-ə qədər müqavimətə malikdir, 8 il zəmanət verilir. Gemi tərəfindən təklif olunan çeşidin zirvəsi 700°-ə qədər davamlı, 10 illik zəmanətlə və 3800 m³/saat su udmaq qabiliyyətinə malik peşəkar mis modelidir. Paslanmayan poladdan hazırlanmış fan korroziyaya və duzluluğa davamlıdır. O, xaricdən tam rənglənmişdir (baza daxil olmaqla) və buna görə də daha estetik görünüşlü məhsul axtaranlar üçün uyğundur.

                       Baca çıxaran fan da istilik çıxarırmı?

                       Elektrikli tüstü çıxaran cihazımızın 6 pilləli tənzimləyicisi var, ona görə də siz tüstünün təbii yolla çıxarılmasına kömək etmək üçün onu yalnız 1-2 sürətə təyin etməlisiniz, lakin istilik deyil. Əsasən, ilk iki sürətdə, baca borusunda yüksələn tüstüdə normal olaraq çox az miqdarda istilik yayacaq şöminənin normal işini heç bir şəkildə dəyişdirmirik. Gemi baca fanatı, əks halda evə girəcək tüstünü özünə çəkir və buna görə də, əlbəttə ki, daxili mühit üçün heç bir istilik mənbəyi yaratmaz. Aydındır ki, baca ventilyatoru altıncı sürətdə işləmədikdə (adətən bu sürətlə otaqlarda havanı dəyişdirmək, yanğınların başlamasına kömək etmək və ya külləri udmaq üçün istifadə olunur), 2500m³/saat (əsas) ilə. - 3800m³/h(pro) o qədər güclü olacaq ki, o, həm də istiliyi özünə çəkəcək, çünki odun yanma sürətini artıracaq və nəticədə istiliyi qismən azaldacaq. Elmi araşdırmalar göstərdi ki, Gemi tüstü çıxaran cihaz istilik itkisini idarə edə bilir, ona görə də istilik itkisinin qarşısını almaq üçün bacadan istifadə etmək məsləhətdir. Bunu, ilk Gemi baca fanının yaradıldığı 1983-cü ildən bəri bütün dünyada milyonlarla məmnun müştəridə görmək olar.

                       Baca tüstü çıxarıcısının ölçüsü nədir?

                       Elektrikli baca ventilyatorunun əsası standart 43x43 sm, hündürlüyü 35 sm, mötərizəsizdir. Mötərizələr nəzərə alınmaqla 50 sm-dir. Daha dəqiq ölçmələr üçün, elektrik şömine çıxaran fanının hər bir fərdi hissəsinin ölçülərini göstərən diaqram veb saytımızda mövcuddur.

                       Elektrikli kamin çıxaran fan tüstü azaltmaq üçün istifadə olunur?

                       Tüstü çıxarıcının funksiyası, bacada, sobada, sobada, manqalda tüstü problemini həll etmək və bacanın təbii layihəsini çoxaltmaq üçün baca layihəsini tənzimləməkdir.

                       Gemi tüstü çıxarıcısını necə yığmaq olar?

                       Baca tüstü çıxarıcısının montajı öz əlinizlədir. Baca fanını yığmaq üçün məhsul vərəqlərindəki təlimat videosuna baxın. Çıxarıcı fanının quraşdırılması ilə bağlı problemlərlə qarşılaşsanız, bir elektrikçi və ya kərpic ustasından kömək istəyə bilərsiniz. Məhsulun quraşdırılması ilə bağlı hər hansı şübhəniz varsa (məsələn, naqillərin qoşulması, sürət tənzimləyicisi və s.) bizim mütəxəssis texniklərimiz e-poçt, söhbət və ya telefon vasitəsilə sizin ixtiyarınızda olacaq.

                       Kvadrat baca və daxili boru ilə hansı modeli almalıyam?

                       Əgər hörgü ilə eyni hündürlükdə bir boru ilə kvadrat baca varsa, əvvəlcə boru ilə hörgü arasındakı boşluğu bağlamalı və sonra baca fanını birbaşa hörgü üzərinə quraşdırmalısınız. Eynilə, boru yalnız bir neçə santimetr (və ya düym) hündürlükdədirsə, boru hörgü ilə eyni hündürlüyə gətirilməlidir. Bu vəziyyətdə, düzbucaqlı baca üçün də tənzimlənən kvadrat bazalı baca fanı modelini almalısınız.

                       Tüstü çıxaran qurğunu birbaşa baca içərisinə quraşdıra bilərəmmi?

                       Bu mümkündür, ancaq baca fanının ölçülərini nəzərə almalısınız. Tüstü çıxaran qurğunun quraşdırılması iki yolla həyata keçirilə bilər: baca qapağının sökülməsi və sonra baca fanının quraşdırılması və ya baca içərisinə baca tüstü çıxarıcısının daxil edilməsi, bu halda qapaqsız tüstü çıxarıcının sifariş edilməsi.

                       Baca içərisində kabel çəkmək mümkündürmü?

                       Bəli, mümkündür. Elektrik bağlantısının iki yolu var: 3 x 1,5 kabel ilə (sürət tənzimləyicisinə qədər bacadan kənarda çəkiləcək) baca fanına qoşulmuş ilk sayğacın uzadılması üçün. Yaxud neçə metrə ehtiyacınız olduğuna görə açılan menyudan istədiyiniz miqdarı seçərək ayrıca ala biləcəyiniz yüksək temperatura davamlı kabelimizlə bacaya daxili əlaqə qura bilərsiniz.

                       Baca tüstü çıxarıcısını nə qədər müddətə işə sala bilərəm?

                       Vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Baca tüstü çıxaran cihaz bütün günü problemsiz işləyə bilər.

                       Baca ventilyatoru alovdan hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?

                       Şömine üçün peşəkar ventilyator istənilən hündürlükdə, hətta 1 metrlik bacalarda da quraşdırıla bilər. Digər tərəfdən, baca fanının əsas modeli 3 m-dən yuxarı olan bacalar üçün tövsiyə olunur.

                       Elektrik kəsilirsə və baca fanı sönürsə, o, tüstü çıxışını bağlayırmı?

                       Xeyr, baca ventilyatoru söndürüldükdə tüstü çıxışını bağlamır. Bu səbəbdən baca fanını yalnız müəyyən hallarda, məsələn, sobanın qapısını qaldırarkən və ya güclü külək zamanı işə salmaq mümkündür.

                       Yağış yağsa, su baca fanatına sızacaqmı?

                       Xeyr, yağış zamanı suyun sızmasının qarşısını almaq üçün baca tüstü çıxaran qurğunun altlığı qaldırılıb.

                       Güclü külək zamanı da baca fanı problemi həll edirmi?

                       Şübhəsiz ki, baca fanımız güclü külək zamanı uyğundur, çünki tüstü problemini həll edir.

                       Çox hündür yuvarlaq bir bacaya quraşdırıla bilərmi?

                       Bəli, baca ventilyatorunun sorma gücü sayəsində 50 metrdən uzun bacalarda belə heç bir problem yoxdur.

                       Dəyirmi bir baca bazasına quraşdırıla bilərmi?

                       Bəli, biz dəyirmi bacalar üçün adapterlər təqdim edirik (məhsulun açılan menyusunda göstərilənlər). Adapteri sifariş etmək üçün sadəcə olaraq dairəvi baca seçin və açılan menyudan almaq istədiyiniz adapterin ölçüsünü seçin. Xarici diametrini nəzərə almalısınız, çünki bacalar üçün adapterimiz onun çıxışına xaricdən uyğundur. Baca 25 sm xarici diametri varsa, ideal baca adapteri açılan menyuda 25 sm olacaq.

                       Baca tüstü çıxarıcı səs-küylüdür?

                       Xeyr. Baca fanı istənilən sürətlə səssizdir. Əlbəttə ki, altıncı sürətə təyin etsəniz, ventilyator dəqiqədə 1300-dən çox dövrə vurur, beləliklə siz yüngül uğultu səsi eşidəcəksiniz. Amma tüstü problemini həll etmək üçün ventilyatordan birinci sürətdən üçüncü sürətə qədər aşağı sürətlə istifadə edilməlidir. Bu sürətlərdə səs təzyiqi 38 Db-dən çox deyil, yəni sıfır səs-küy.

                       Baca fanının çəkisi nə qədərdir?

                       Fanın çəkisi, sürət tənzimləyicisi istisna olmaqla, təxminən 20 kq-dır.

                       Baca fanının tənzimləyicisi harada quraşdırılmalıdır?

                       Şömine üçün baca fanının tənzimləyicisi 220 V cərəyanına qoşulmalıdır və istənilən ərazidə quraşdırıla bilər, vacib olan odur ki, istilik mənbələrinin yaxınlığında yerləşdirilmir. Əslində, baca fanının tənzimləyicisinin içərisində yüksək temperaturda işləyən bir transformator var.

                       Mən bu yaxınlarda baca ventilyatoru almışam, onu birinci sürətdə yandıranda işləmir, niyə?

                       Hec bir problemi yoxdur, tüstü cixarici normal isleyir. Baca fanı daxili podşipniklərin normal işləməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fan əvvəlcə daha yüksək sürətlə işə salınmalı və bir neçə dəqiqədən sonra onu aşağı sürətlərə keçirmək olar. Bu iş rejiminə yalnız ilk ay riayət etmək lazımdır, bundan sonra o, daha aşağı sürətlərdə də işləyəcək.